Yleiset varausehdot

Imatran kaupunki tarjoaa tilojen vuokrausmahdollisuuden kaupunkilaisille, yhdistyksille ja yrityksille. Imatran kaupunki noudattaa tilavarauksissa seuraavia ehtoja:

 1. Vastuuhenkilö ja ikäraja: Tilan varaaja toimii tilan käytön vastuuhenkilönä ja hänen tulee olla täysi-ikäinen.
 2. Yhteystietojen luovuttaminen: Tilan varaajan tulee luovuttaa yhteystietonsa varauksen yhteydessä.
 3. Häiriöiden välttäminen: Tilaisuus, joka järjestetään varatussa tilassa, ei saa häiritä muuta toimintaa tai muita kulttuuritalon käyttäjiä. Mahdollisista melua tai häiriötä aiheuttavista tilaisuuksista sovitaan tapauskohtaisesti.
 4. Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen: Tilaisuuden sisältö tai luonne ei saa olla ristiriidassa Suomen lakien tai kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa eikä olla hyvän tavan vastainen. Tilat eivät ole käytettävissä rasistiseen tai ihmisryhmiä syrjivään toimintaan. Tilan varaaja sitoutuu noudattamaan turvallisen tilan periaatteita.
 5. Kaupungin oikeus evätä pääsy tai keskeyttää tilaisuus: Imatran kaupungilla on oikeus evätä varaajan pääsy tilaan tai keskeyttää tilaisuus, mikäli sääntöjä rikotaan.
 6. Varausvahvistus: Varaaja saa vahvistuksen tilavarauksestaan, kun varaus on hyväksytty.
 7. Maksimihenkilömäärä: Tilan varaajan tulee noudattaa tilaan merkittyä maksimihenkilömäärää.
 8. Maksut ja lisäpalvelut: Maksulliset tilat ja lisäpalvelut maksetaan varaustilanteessa verkkomaksuna tai jälkikäteen laskulla.
 9. Muut kulut: Muut kuin varaukseen määritellyt kulut, kuten päivystäjä-, vartiointi-, järjestely- ja siivouskulut, laskutetaan tilan varaajalta.
 10. Peruutusehdot: Peruutusehdot ovat tilakohtaisia, eikä peruuttamattomista varauksista tehdä palautuksia.
 11. Hinta ja maksu: Varauksen hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston perusteella, ja se ilmoitetaan tilan tiedoissa.
 12. Kulkuoikeus ja turvallisuus: Kulkuoikeus tilaan mahdollistetaan asiakaspalvelijan toimesta tai omatoimikulkuna, ja sitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Varaaja saa kulkuohjeet ja yhteystiedot ongelmatilanteita varten varausvahvistuksen yhteydessä.
 13. Tilan käyttöaika: Tilaan pääsee vain varattuna aikana. Jos ilmenee tarvetta järjestelyille aiemmin, varaajan tulee olla yhteydessä tilan yhteyshenkilöön hyvissä ajoin. Kiinteistöpalvelun päivystäjän käynnit laskutetaan varaajalta vuokran lisäksi erikseen.
 14. Tilaan tutustuminen: Tilaan on mahdollista tehdä tutustumiskäynti. Varaajan tulee olla yhteydessä Kulttuuritalo Virran vahtimestariin, yhteystiedot täällä.
 15. Hälytysjärjestelmät: Tilassa käytetään erilaisia hälytysjärjestelmiä, joiden asianmukaisesta käytöstä tulee huolehtia.
 16. Viranomaisluvat: Varaajan vastuulla on hankkia tarvittavat viranomaisluvat, kuten turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, mikäli tilaisuuden luonne ja kävijämäärä niitä edellyttävät.
 17. Turvallisuusohjeiden noudattaminen: Tilassa tulee noudattaa tilan turvallisuusohjeita, ja lähtiessä on varmistettava, että ovet ja ikkunat ovat suljettuina.
 18. Tilan kunto ja kalusteet: Tilat tulee jättää käytön jälkeen samassa kunnossa kuin ne olivat vuokrauksen alkaessa, ja varustusta voi käyttää tilaesittelyssä mainitun mukaisesti.
 19. Vahingonkorvaus: Varaaja on korvausvelvollinen, mikäli tilan käyttäjät aiheuttavat vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle, ja vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi tilan yhteyshenkilölle.
 20.  Peruutus: Peruutustapauksissa noudatetaan seuraavia peruutusehtoja:
 • Peruutus alle 35 vrk ennen tilaisuutta 25% vuokrasta
 • Peruutus alle 21 vrk ennen tilaisuutta 50% vuokrasta
 • Peruutus alle 14 vrk ennen tilaisuutta 100% vuokrasta

Kysyttävää?

Lähetä viesti juha.leskinen@imatra.fi